Εκπαιδευτές

Βαρλατζίδου Αλεξάνδρα – Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης Στ’ Χειρουργικής Κλινικής Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ.

Καλοχριστιανάκης Νίκος – Χειρουργός Εκπαιδευτής

Κουτσογούλας Νίκος – Χειρουργός Επιστημονικός Συνεργάτης Στ’ Χειρουργικής Κλινικής Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ.

Λαζαρίδης Παναγιώτης – Χειρουργός, Επιμελητής Στ’ Χειρουργικής Κλινικής Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ.

Μαυραντώνης Κωνσταντίνος – Διευθυντής Προγράμματος, Διευθυντής Στ’ Χειρουργικής Κλινικής Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ

Μπολτσής Νίκος – Χειρουργός, Επιμελητής Στ’ Χειρουργικής Κλινικής Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ.

Πανούσης Γεώργιος – Αναπληρωτής Διευθυντής Στ’ Χειρουργικής Κλινικής Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ.

Πανουσόπουλος Άκης – Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης Στ’ Χειρουργικής Κλινικής Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ., Υπεύθυνος Άσκησης σε Προσομοιωτές

Παπούδος Μάριος – Χειρουργός Εκπαιδευτής

Σταυρόπουλος Γεώργιος – Χειρουργός, Υπεύθυνος Τμήματος Παχυσαρκίας Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ.